Preskoči na vsebino

CBD

Podjetje CBD d.o.o. (acronym v angleškem jeziku: Contemporary Building Design) sestavlja skupina raziskovalcev, statikov in konstruktorjev, ki so visoko specializirani za projektiranje in konstruiranje lesenih objektov s poudarkom na zagotavljanju njihove potresne odpornosti. Kot raziskovalci sodelujemo pri razvoju novih tehnologij lesene gradnje in tako na projektantskem področju uvajajmo nova znanja na področju vsakdanje gradbene prakse.

Sodobna arhitektura in bivanjska kultura sta ob ekološki osveščenosti in spoštovanju energetsko varčne gradnje tesno povezani z lesom kot edinim naravnim nosilnim konstrukcijskim materialom.

Trenutno raziskovalno delo je usmerjeno v zmožnosti gradnje večetažnih lesenih objektov in v nadgradnjo obstoječih energetsko potratnih objektov, ki jih lahko v primeru nadgradnje in s tem donosa zaradi povečanja prodajnih površin, ustrezno energetsko saniramo.

Izdelamo učinkovite rešitve za nadgradnjo ali parazitno dograditev obstoječih stavb, ki jim lahko z ustrezno sanacijo zagotovimo energijsko varčnost in potresno odpornost.

CBD – reference

Promocijski paviljon Stora Enso v Planici

Ni del festivalskega programa

Obnova bivaka ob Zasavski koči na Prehodavcih

Ni del festivalskega programa

Hiša pogledov

Ni del festivalskega programa

Prizidek Biotehniški fakulteti, Oddelek za lesarstvo

Ni del festivalskega programa

Vrtec Bohinj

Tematski projekt festivala

Vrtec Kočevje – enota Čebelica

Ni del festivalskega programa

Skavtska hiša

Tematski projekt festivala

Medgeneracijski center Vezenine Bled

Tematski projekt festivala

Hiša na Bledu

Ni del festivalskega programa

Hiša JAN

Ni del festivalskega programa

Poslovni prostori AquafilSLO

Ni del festivalskega programa

InnoRenew CoE, Center odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja

Ni del festivalskega programa

Stanovanjska soseska Brdo 2

Ni del festivalskega programa

Enodružinska hiša Trzin

Ni del festivalskega programa

Ekohiša BIC Ljubljana, Večnamenski izobraževalni objekt za program naravovarstveni tehnik

Ni del festivalskega programa

Hiša C

Ni del festivalskega programa

Ureditev tržnice, parka in večnamenske ploščadi v Medvodah

Ni del festivalskega programa

Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana

Ni del festivalskega programa

Hiša MA

Ni del festivalskega programa

Telovadnica Osnovne šole Stražišče pri Kranju

Ni del festivalskega programa

Drevesna opazovalnica

Ni del festivalskega programa

Vrtec Poljčane

Ni del festivalskega programa

Vrtec Šmartno

Ni del festivalskega programa

Mladinski hotel Punkl

Ni del festivalskega programa

TIC Postojna

Ni del festivalskega programa

Vrtec Kekec

Ni del festivalskega programa

Ipavčev kulturni center Šentjur

Ni del festivalskega programa

Expano – Vrata v Pomurje

Ni del festivalskega programa

Zdravstveni center RAN

Ni del festivalskega programa

Športni center Squashland

Ni del festivalskega programa

Stanovanjsko poslovni kompleks Polje IV

Ni del festivalskega programa

Vrtec Pedenjped

Ni del festivalskega programa

Muzejska hiša Semič

Ni del festivalskega programa

Hiša Tango

Ni del festivalskega programa

B16

Ni del festivalskega programa

Hiša KD

Ni del festivalskega programa

Petrov dom

Ni del festivalskega programa

Arheološki park Emonska hiša

Ni del festivalskega programa

Timeshare vrtec Podgorje

Ni del festivalskega programa

Hiša AK

Ni del festivalskega programa

Hiša BC

Ni del festivalskega programa

Skandinavska hiša

Ni del festivalskega programa

Poslovno skladiščni objekt Eko produkt

Ni del festivalskega programa

Arheološki park Zgodnjekrščansko središče, Ljubljana

Ni del festivalskega programa