Preskoči na vsebino

Stanovanjska soseska Brdo 2

Primarno vodilo urbanistične zasnove nove soseske Brdo 2 je bilo zasnovati prostorsko razporeditev zaželenega števila stanovanjskih enot tako, da se bo to po eni strani kontekstualno navezovalo na merilo obstoječe soseske Brdo 1, obenem pa se bo po drugi strani približalo tipologiji točkovne individualne pozidave, ki prevladuje v širšem območju. Pomembno izhodišče je tudi želja ustvariti sosesko, kjer bo prevladoval raznovrsten, varen, odprt prostor, prežet z novim zelenim sistemom, ki je osnova za dobro počutje bodočih prebivalcev.

Podatki o projektu

Lokacija projekta:
Pot Rdečega križa, Ljubljana
Leto izgradnje:
2022
Kvadratura:
64884 m2
Nagrade:
Plečnikova medalja 2022
Naročnik:
Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad
Objekt je dostopen za invalide.

Ekipa

Glavni avtor / biro:
Dekleva Gregorič arhitekti
Arhitektura:
Dekleva Gregorič arhitekti
Krajinska arhitektura:
Pro Horto Strgar d.o.o.
Fotografija:
Miran Kambič

Dekleva Gregorič arhitekti – reference

Stanovanjski objekti

Zunanje ureditve