Preskoči na vsebino

Livade 1.0

Objekt »Livade 1.0« je prva zgrajena fakultetna zgradba v širše zasnovanem projektu Univerzitetnega kampusa Livade v Izoli, ki je bil prvonagrajen na javnem urbanistično-arhitekturnem natečaju v organizaciji Univerze na Primorskem leta 2006. Celotna zasnova kampusa funkcionira kot avtonomno urbano tkivo s svojimi lastnimi pravili, obenem pa vzpostavlja močne vezi z mediteranskim kontekstom mesta Izola. Javni programi kampusa, kot na primer knjižnica, menza, galerija in dekanat z administracijo, so zbrani v stavbi ob glavnem vhodu, ki vizualno in programsko predstavlja “glavo” kampusa v merilu mestnega tkiva. Kampus sestavljajo štirje osnovni sklopi:
a) glavni objekt kot urbanistični poudarek – znak kampusa (knjižnica, dekanat in menza)
b) novo mrežno tkivo v osrednjem delu (predavalniški kompleks s kabineti in laboratoriji)
c) mestotvorna struktura ob Prešernovi cesti (študentski domovi)
d) športna dvorana v zaledju

Podatki o projektu

Lokacija projekta:
Livade 6, Izola
Leto izgradnje:
2015
Kvadratura:
3545,56 m2
Objekt je dostopen za invalide.

Ekipa

Glavni avtor / biro:
Dekleva Gregorič arhitekti
Arhitektura:
Aljoša Dekleva, Tina Gregorič, Lea Kovič, Martina Marčan, Ana Štebe Krapež, Daniel Schwartz, Katja Ševerkar
Fotografija:
Miran Kambič
Glavni izvajalci:
GPG d.d., Adriaing d.o.o.
Ostali izvajalci in dobavitelji:

Salonit Anhovo d.d. (Gradbeni materiali)

Dekleva Gregorič arhitekti – reference

Izobraževalni in rekreacijski objekti