Preskoči na vsebino

Stanovanjska soseska Zeleni gaj na Brdu

Leta 2003 je Stanovanjski sklad RS za potrebe uresničevanja programa gradnje stanovanj iz tekočega Nacionalnega stanovanjskega programa kupil večjo površino zemljišč na lokaciji Brdo-Vrhovci v Ljubljani. Da bi z gradnjo soseske dosegel različne cilje, je v letu 2005 razpisal javni natečaj. Stanovanjska soseska Zeleni gaj je primer masovne gradnje stanovanj za trg, ki so arhitekturno kakovostna, energijsko učinkovita, prijazna človeku in predvsem dostopna. Trenutno sosesko sestavlja 342 stanovanj v dveh sklopih. Med njimi so urejene prijetne površine za igro in sprostitev, saj je mirujoči promet umaknjen pod zemljo. V prihodnosti je predvidena gradnja še 269 stanovanj v štirih sklopih objektov in 18 vrstnih hiš. Prednost pri nakupu so imele mlade družine, gibalno ovirane osebe in mlade osebe do 27. leta starosti. Sklop F4 z opečnatimi bloki, ki povzemajo tematike nekdanje opekarne na lokaciji, so zasnovali Dekleva Gregorič arhitekti, sklop F5 pa Multiplan arhitekti.

 

Podatki o projektu

Leto izgradnje:
2014
Kvadratura:
20185
Naročnik:
Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad
Objekt je dostopen za invalide.

Ekipa

Glavni avtor / biro:
Dekleva Gregorič arhitekti, Multiplan arhitekti
Arhitektura:
Dekleva Gregorič arhitekti, Multiplan arhitekti, Aljoša Dekleva, Tina Gregorič, Lea Kovič, Martina Marčan, Andi Koder, Tea Smrke, Daniel Schwartz, Simon Vrščaj
Fotografija:
Miran Kambič

Dekleva Gregorič arhitekti – reference

Multiplan arhitekti – reference

Stanovanjski objekti

Zunanje ureditve