Preskoči na vsebino

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad

Vizija Sklada je postati učinkovita nacionalna finančno-nepremičninska institucija z vzpostavljenim sistemom produktov za zagotavljanje raznovrstne stanovanjske oskrbe, ki bo znotraj teh ponujala ustrezne ukrepe in instrumente z lastnim, državnim in tujim financiranjem ter obenem izvrševala tudi vlogo glavnega izvajalca in nosilca stanovanjske politike države. Postavljeni cilji poslovanja temeljijo na preteklih aktivnostih in zmožnostih Stanovanjskega sklada RS za nadaljnje poslovanje ter načrtovanju sprememb poslovanja v obdobju 2021 – 2025. Cilji se uresničujejo v okviru delovnih procesov Sklada. Na nacionalni in mednarodni ravni je prepoznaven po strokovnem delovanju in spodbujanju kakovostne gradnje stanovanj, s katerimi rešuje stanovanjsko vprašanje vseh skupin prebivalstva.

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad – reference