Preskoči na vsebino

Stanovanjska soseska Brdo F6.2

Stanovanjsko zazidavo funkcionalne enote F6 sestavlja 5 manjših večstanovanjskih prostostoječih objektov, in sicer E1, E2, E3, E4 in E5 s skupaj 30 stanovanji (6 stanovanj na enoto).
V funkcionalni enoti F6.1 (E1 in E2) sta zasnovana dva tipa stanovanj, ki funkcionirata kot »hiša na hiši«. Objekta E1 in E2 sta organizirana tako, da se v posameznem objektu po prerezu v višino prepletata po dve stanovanji. Objekt je etažnosti P+2. Stanovanja funkcionalne enote F6.2 (E3, E4, E5) so v prvih treh etažah enaka, le zadnja terasna etaža se od osi do osi v prečni smeri zamika in s tem dodaja objektu dinamičnost.

Podatki o projektu

Lokacija projekta:
Ulica Ivane Kobilce, Ljubljana
Leto izgradnje:
2017
Kvadratura:
4063 m2
Naročnik:
Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad

Ekipa

Glavni avtor / biro:
Bevk-Perović arhitekti
Arhitektura:
Bevk-Perović arhitekti
Krajinska arhitektura:
Bruto
Fotografija:
Miran Kambič
Oglej si strokovnjaka:
Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad
Glavni izvajalci:
Kolektor Koling d.o.o.
Ostali izvajalci in dobavitelji:

VG5 d.o.o., Kolektor Koling d.o.o. (Gradbena dela)

Razvojni zavod d.d. (Konstrukcije)

ISP d.o.o. (Strojne instalacije)

Eldata d.o.o. (Elektro instalacije)

Elea iC d.o.o. (Gradbene konstrukcije)

Gašper trženje d.o.o., Lip Bled d.o.o., Jelovica okna d.o.o. (Okna / vrata)

Bevk-Perović arhitekti – reference

Interierji

Stanovanjski objekti