Preskoči na vsebino

Stanovanjska soseska Polje I, II in III

Stanovanjska soseska Polje I Stanovanjskega sklada Mestne Občine Ljubljana je bila izvedena leta 2005 na mestu odstranjenih barak. Zasnovana je kot naselje šestih prostostoječih stavb (78 stanovanj) z nivojskim parkiriščem na severu. Odprti prostor med stavbami je urejen kot zelenice oziroma igralne površine za otroke. Stanovanjske stavbe imajo etažnost k+P+2+M. V vsaki stavbi je po 13 stanovanj različnih velikosti (od 40 do 80 m2). 18 pritličnih stanovanj je prilagojenih za gibalno ovirane, 10 stanovanj pa za gluhe in slepe osebe.

Sosesko Polje II iz leta 2011 sestavlja šest večstanovanjskih stavb, poslovni prostori, vrtec in enoetažna garaža v kleti. Pri izgradnji soseske je bilo upoštevano načelo energetske varčnosti, zato je na strehi objekta Zadobrovška 10 A zgrajena sončna elektrarna s sončnimi kolektorji. Stavbe imajo etažnost k+P+3 s 183 neprofitnimi najemnimi stanovanji, od katerih je 18 stanovanj prilagojenih za gibalno ovirane. V enoetažni garaži je zgrajenih 185 parkirnih mest, še dodatnih 92 mest je zagotovljenih na nivoju terena.

Sosesko Polje III iz leta 2015 sestavlja šest večstanovanjskih stavb s 148 stanovanjskimi enotami, v treh različnih velikostih, a sorodnih tipologijah: blok, vila blok in »mini kare«. Etažnost stavb je k+P+3. Da bi omogočili bivanje v soseski čim večjemu številu oseb v različnih življenjskih situacijah in ne glede na njihovo oviranost, je JSS MOL investicijo izvedel v skladu s sprejetimi internimi smernicami za doseganje čim večje univerzalnosti bivalnega okolja in tako kar v največji meri dosegel vseživljenjskost stanovanjskih enot.

Podatki o projektu

Leto izgradnje:
2005
Kvadratura:
6.252 m2
Objekt je dostopen za invalide.

Ekipa

Glavni avtor / biro:
Bevk-Perović arhitekti
Arhitektura:
Bevk-Perović arhitekti, Matija Bevk, Vasa Perović, Mitja Zorc, Davorin Počivašek, Christophe Riss, Blaž Hartman, Jožef Kalčik, Jure Kozin, Irene Salord, Ida Sedušak
Fotografija:
Matija Bevk, Matevž Paternoster
Oglej si strokovnjaka:
Swisspearl Slovenija
Ostali izvajalci in dobavitelji:

SWISSPEARL Slovenija d.o.o. (Fasade in izolacije)

Salonit Anhovo d.d. (Gradbeni materiali)

Bevk-Perović arhitekti – reference

Stanovanjski objekti