Preskoči na vsebino

Odprte hiše Slovenije 2024

12. - 14. 4. 2024

Arhitektura novih priložnosti

Festival OHS letos poteka pod naslovom Arhitektura novih priložnosti in izpostavlja vprašanje vključenosti vseh ljudi in interesnih skupin v grajene in oblikovane prostore skupnosti. Naslavlja vprašanja enakih možnosti in novih priložnosti za bivanje, delo, izobraževanje, obstoj in razvoj celotne družbe, vsega živega in narave z namenom iskanja odgovorov o sobivanju, ki ga dobra arhitektura lahko omogoča, spodbuja in varuje. Ta vprašanja predstavljajo najbolj ključne izzive, ki se brez podpornih družbeno-ekonomskih in socialnih politik zgolj z arhitekturnimi idejami ne morejo razrešiti. A vendar je arhitektura tisti medij, ki s svojim fizičnim nagovorom zmore ponuditi priložnosti ali celo opolnomočiti slehernika. Z izpostavljanjem tematike vključevanja in dostopnosti tako postajajo tudi festivalski prostori nosilci izkušnje, ki navdihujejo udeležence, da postanejo »zagovorniki« bolj pravične in vključujoče družbe.

V programu festivala bomo tako izpostavili različne tematske projekte, ki spodbujajo dostopnost in omogočajo razvoj skupnosti. Del festivala bodo tudi tematska vodenja in delavnice, ki bodo nagovarjali različne ciljne skupine. V Ljubljani se boste lahko udeležili vodenja po Nevid(e)ni Ljubljani, skupaj z Muzejem za arhitekturo in oblikovanje vas vabimo na delavnico Gradimo LEGO mesto, z Igrivo arhitekturo pa na Igrivi arhitekturni sprehod.

Festival OHS s podpiranjem načel enakih možnosti ne postaja samo festival praznovanja arhitekturne ustvarjalnosti in ohranjanja dediščine, ampak spodbuja razmišljanje in dialog o naši skupni zavezanosti pravičnosti, svobodi in solidarnosti.

Festivalski program

Nalagam

Strokovna žirija OHS festivala 2024

Partnerji in podporniki festivala 2024