Preskoči na vsebino

Večstanovanjska objekta Dolgi most, Ljubljana

Stanovanjski sklad RS (v nadaljevanju: Sklad) je zaključil gradnjo na lokaciji Dolgi most, ob Cesti za progo v Ljubljani. Zgradili so dva večstanovanjska objekta s skupaj 40 javnimi najemnimi stanovanji v velikosti od 38 m2 (enosobna) do 79,6 m2 (štirisobna). Objekta sta zgrajena v podaljšku večstanovanjskih objektov z neprofitnimi stanovanji, ki jih v skladu s svojo dejavnostjo oddaja Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana.

Stanovanjska soseska Dolgi most II, arhitektura: Bevk-Perović arhitekti in Arhitekti Počivašek Petranovič, fotografija: Miran Kambič

Na nekdaj degradiranem predelu mesta, so novo zgrajeni objekti Sklada in obstoječi objekti JSS MOL uspešno sestavljeni v manjšo stanovanjsko sosesko.

Vsak večstanovanjski objekt je sestavljen iz dveh podolgovatih lamel, ki so s krajšo stranjo orientirane v smeri vzhod – zahod. Objekta nimata kleti, zato je parkiranju stanovalcev namenjen pritlični del vsake stavbe. Stanovanja so v dveh etažah. Med lamelama posameznega objekta se nahaja skupni atrij, ki je ozelenjen in bo interni skupni zunanji prostor za stanovalce vsake stavbe.

Stanovanjska soseska Dolgi most II, arhitektura: Bevk-Perović arhitekti in Arhitekti Počivašek Petranovič, fotografija: Miran Kambič

Stanovanja so v prvem in drugem nadstropju, tlorisna organizacija pa omogoča dvostransko orientacijo bivalnih prostorov. Proti južni strani se vsako stanovanje z večjo okensko odprtino v celoti odpre svetlobi in dostopu na  ložo. Zunanji prostor, ki pripada vsakemu stanovanju, bodo stanovalci lahko uporabljali skozi vse leto.

Do stanovanj se dostopa preko pokritih zunanjih skupnih hodnikov – zunanjih gankov, ki so na severni strani objektov.  V okviru zunanje ureditve je kot zelena površina urejena okolica obeh objektov in postavitev igral za otroke.

Stanovanjska soseska Dolgi most II, arhitektura: Bevk-Perović arhitekti in Arhitekti Počivašek Petranovič, fotografija: Miran Kambič

Nova soseska je bila v največji možni meri načrtovana z upoštevanjem vidika trajnostne gradnje in funkcionalnosti. Stavbe so zasnovane kot nizkoenergijske z vgrajenim prezračevalnim sistemom z učinkovitim vračanjem toplote, dosegajo energetski razred A2 in so praktično energetsko samooskrbne. Zunanja ureditev je kombinacija utrjenih in zelenih površin. Utrjene vozne in pohodne površine so betonske in asfaltne izvedbe, preostale površine zunanje ureditve pa so iz prodca, zelenic, zasaditve in peščenih igrišč. Na severnem delu območja je urejeno otroško igrišče, ki je opremljeno z otroškimi igrali, mizo za namizni tenis, klopmi in drevesi. Med in za objektoma je urejena peš pot.

Gradnja objektov je zaključena, pravnomočno uporabno dovoljenje je pridobljeno 22. 12. 2022,  predaja izbranim najemnikom preko Javnega razpisa za oddajo stanovanj v najem je predvidena konec meseca aprila 2024. Slavnostna otvoritev objekta je bila izvedena 19.5.2023.

Dolgi most Ljubljana spada med projekte za katere je Sklad v pridobil posojilo CEB banke LD 2113 (2021).

Vabimo vas na ogled Stanovanjse soseske Dolgi most II v sklopu letošnjega arhitekturnega festivala Odprte hiše Slovenije. Na ogled se lahko prijavite tukaj.