Preskoči na vsebino

Vrtec Bohinj

Vsak mali korak na doživljajski poti otroka predstavlja novo srečanje. Intimno zavetje zibke se postopoma širi, svet, ki ga odkriva, pa vsak dan znova dobiva nove obrise. Preko igre in gibanja otrok zaznava okolje s celim telesom, z vsemi čutili ter tako krepi občutljivost in zanimanje za prostor okoli sebe. V njem spoznava, čuti, se čudi, odkriva, sprašuje, dvomi, raste, pade, vstane, se veseli, dobi prijatelja, se uči. Širši prostor (četudi je to le dvorišče) mu omogoča srečanja z drugimi bitji. Omogoča mu nove izbire in soudeležence v igri. Iz prvega dvorišča stopi na drugo, odide za hišo do vaškega trga, se ozre prek polj in vzdigne pogled proti zasneženim goram. Srečanja mu omogočijo širjenje obzorij. Objekt novega enajstoddelčnega vrtca v Bohinjski Bistrici je umeščen na rob največjega naselja Bohinjske doline. S stavbo šole dr. Janeza Mencingerja in cerkvijo sv. Miklavža sooblikuje vstopno veduto. Z gradacijo višine volumnov in njihovo odprto pojavnostjo se objekt želi karseda približati kvalitetam okolja in s tem uporabnikom – majhnim otrokom – omogočiti bogato doživljajsko izkušnjo domačega bohinjskega prostora. Zasnovan je bil kot odgovor na programski in prostorski izziv: kako otroku zagotoviti prostore srečevanja in proste izbire ter mu hkrati omogočiti aktivno občudovanje in raziskovanje domačega okolja. Objekt je členjen na tri manjše hiše, ki jih definirajo dolge dvokapne strehe. Tri dopolnjujoče horizontalne volumne povezuje skupno notranje dvorišče. Ta prostor postane povezovalni del celote, mesto srečevanja, dogodkov, prihodov in odhodov. V pritličju prve hiše so servisni prostori, lastna kuhinja, ordinacija in prostori za strokovne delavce, nad njimi pa šest igralnic za starejše otroke. Druga hiša je pritlična, v njej je pet igralnic za mlajše otroke in zunanja igralnica. V tretji pa je telovadnica, skupni prostor igre vrtca in celotne bohinjske skupnosti. Tradicionalen element slovenske hiše, gank, predstavlja novo priložnost oblikovanja prostorov srečevanja. Zanka notranjih in zunanjih vzdolžnih povezav, ki vrtec povezuje, omogoča fleksibilno rabo in kroženje. Prečno na ‘ganke’ se odpirajo igralnice, ki se lahko med sabo na določenih mestih vizualno in fizično povezujejo. Po dve igralnici si delita sanitarno jedro, ki prav tako deluje po sistemu kroženja in omogoča srečevanje otrok iz sosednjih skupin. Celotna zanka omogoča kontinuirano cirkulacijo otrok ter jasno in pregledno pot po objektu. Gank postane prostor interakcije, dejavnosti in igre.

Tematski projekt festivala: tema festivala

Odprte hiše Slovenije 2024 – termini ogledov

10:00

Št. prostih mest: 18

11:00

Št. prostih mest: 1

Podatki o projektu

Lokacija projekta:
Ajdovska cesta 19a, Bohinjska Bistrica
Leto izgradnje:
2023
Kvadratura:
2195,2 m2
Nagrade:
Častno priznanje Piranesi 2023 ožji izbor za nagrado EU Prize for Contemporary Architecture - Mies van der Rohe Awards
Naročnik:
Občina Bohinj
Objekt je dostopen za invalide.

Ekipa

Glavni avtor / biro:
Arrea arhitektura, KAL A
Arhitektura:
Ana Jerman, Janja Šušnjar, Sofía Romeo Gurrea-Nozaleda, Miguel Sotos Fernández-Zúñiga
Krajinska arhitektura:
Studio AKKA, Luka Javornik, Lara Gligić
Fotografija:
Luis Diaz Diaz
Ostali sodelujoči:

CBD d.o.o. (gradbene konstrukcije)

Elitplan d.o.o. (elektro inštalacije)

Celarc d.o.o. (strojne napeljave)

Oglej si strokovnjaka:
CBD
Glavni izvajalci:
Dema Plus d.o.o.
Ostali izvajalci in dobavitelji:

Atlas Oprema, Elan (Notranja oprema)

CBD in mizarstvo Novak (Lesena konstrukcija)

Gašper okna (Stavbno pohištvo)

Lip Bled (Notranje stavbno pohištvo)

Arrea arhitektura – reference

Izobraževalni in rekreacijski objekti