Preskoči na vsebino

Kompleks Snage na Barju

Novi objekti so zasnovani po načelih trajnostne gradnje. Imajo zeleno streho, ki prispeva k zmanjševanju temperaturnih šokov in omogoča varčno ogrevanje ter hlajenje, obenem pa strešne površine služijo tudi za lovljenje meteorne vode, ki se prek vertikalnih odtokov zbira v podzemnih zbiralnikih vode. Zajeto deževnico uporabljajo za pranje tovornih vozil. Novi objekti se ogrevajo prek toplovoda z odlagališča nenevarnih odpadkov Barje, kjer se za ogrevanje vode izkorišča odpadno toploto pri proizvodnji električne energije iz deponijskega plina na plinskih motorjih. Na zgornji strani strehe nad parkiriščem je sončna elektrarna. V okviru novega kompleksa bo zgrajena tudi nova upravna stavba, na mestu sedanje sortirnice kosovnih odpadkov pa bodo zgrajena parkirišča. Z izgradnjo kompleksa bodo vse dejavnosti Snage združene na novi lokaciji v bližini odlagališča Barje in Regijskega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana (RCERO Ljubljana).

 

 

 

Podatki o projektu

Objekt je dostopen za invalide.

Ekipa

Poslovni objekti