Preskoči na vsebino

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS) je javni zavod, ki izvaja strokovne in upravne naloge s področja ohranjanja nepremične in z njo povezane premične ter žive dediščine.

Svoje poslanstvo ZVKDS utemeljuje z ohranjanjem dediščine kot pomembnega dela kulturne raznolikosti Slovenije in kot dela evropske in svetovne dediščine, z vključevanjem dediščine v sodobno življenje, z razvijanjem dediščinske zavesti in omogočanjem uživanja v dediščini sedanjim in prihodnjim rodovom.

Zavod skozi svoje organizacijske enote izvaja aktivnosti na področju konservatorstva, konservatorstva-restavratorstva in preventivne arheologije. Prostor Slovenije pokriva v upravnem in strokovnem smislu.