Preskoči na vsebino

Obvestilo za medije OHS 2017

FOTOGRAFIJE ZA MEDIJE OHS 2017 – (zip)

Največji festival kakovostnih gradenj, nepremičnin in arhitekture, Odprte Hiše Slovenije (OHS), letos odpira vrata dobre arhitekture že osmič in sicer med 21. in 23. aprilom.

Na ogled bo več kot 70 zasebnih in javnih stavb ter prostorskih ureditev, ki jih bo izbrala posebna strokovna žirija. Tema letošnjega dogodka je »Stavbe, energija in dobro počutje«.

NOVOST letošnjega leta je nova spletna stran. Prijave bodo potrebne za ogelde na vseh objektih in bodo na voljo po 10. aprilu.


KAJ SO ODPRTE HIŠE SLOVENIJE (OHS)

 • največji arhitekturno nepremičninski festival v živo,
 • največja spletna arhitekturna knjižnica slovenske sodobne arhitekture s številnimi podatkio objektih, dostopna tudi po festivalu tekom celega leta.

OHS nudijo izkušnjo v kakovostni arhitekturi. Predstavljajo najboljše in vodilne na področju arhitekture, krajinske arhitekture, urejanja prostora, kulture gradnje, trajnostne gradnje in nepremičinskega sektorja.

OHS so del mednarodne mreže Open House Worldwide, ki deluje že v 30 mestih po celem svetu. S tem nastaja največji globalni arhitekturni festival, ki dosega več kot milijon ljudi. www.openhouseworldwide.org

V Sloveniji festival deluje od leta 2010. Doslej smo odprli več kot 474 objektov ter več kot 100 spremljevalnih dogodkov, ki si jih je ogledalo skoraj 17.000 ljudi. V letošnjem letu smo na spletni strani zabeležili več kot 100.500 obiskov, v šestih letih pa 340.500 obiskov. V naši bazi in na spletnem portalu je predstavljenih že več kot 600 najuspešnejših slovenskih arhitektov, krajinskih arhitektov in drugih vrhunskih strokovnjakov.


ZAKAJ SO OHS?

Ljudje v grajenem prostoru preživimo 90 odstotkov svojega časa. Večinoma se ne zavedamo vpliva grajenega prostora na naše življenje in delo, torej na počutje, zdravje, varnost, uspešnost in učinkovitost. Stavbe pa gradimo za najmanj 50 do 100 let.

Pred nakupom preizkušamo avtomobile, telefone… Nepremičnin, ki so ena naših največjih investicij v poslovnem ali zasebnem življenju, pa večinoma ne preizkušamo. Zato nimamo razvitih pravilnih kriterijev za njihovo vrednotenje ter za odločanje o gradnji, prenovi in vzdrževanju.

Stavb ne oblikujejo samo arhitekti. Oblikujemo jih vsi ljudje, javni odločevalci, investitorji, uporabniki. Odprte hiše Slovenije ljudem omogočajo izkušnjo, da v stavbe vstopijo, jih preizkusijo, dobijo kontakt z arhitekti, uporabniki, lastniki, izvajalci in drugimi strokovnjaki.

Poslanstvo festivala OHS je ljudem pokazati, da kakovostna arhitektura ni nujno draga. Pomembne so kakovostne uporabne rešitve, ki nam izboljšujejo kakovost življenja. Predvsem pa bi morale biti vse javne stavbe in ureditve najbolj kakovostne, dostopno zasnovane in vzor ostalim gradnjam.

Projekt OHS je v sedmih letih prerasel v platformo za izmenjavo praktičnih izkušenj, dvig prostorske kulture ter osebno in poslovno mreženje. To dokazuje njegovo izvirnost, inovativnost in aktualnost. Ena izkušnja v življenju lahko pomeni več kot 1000 besed ali teorij.


KOMU SO OHS NAMENJENE?

Festival OHS je najširši javnosti, da vstopijo v stavbe in dobijo kontakte strokovnjakov. Festival je namenjen tudi promociji vrhunskih strokovnjakov, ki delujejo na področju načrtovanja, oblikovanja, naročanja, gradnji, obratovanju, vzdrževanju in uporabi stavb.

Vsi objekti, ki jih odpremo na festivalu so za vedno vneseni v največjo spletno arhitekturno knjižnico, kjer so objekti predstavljeni s tehničnimi, projektantskimi podatki, fotografijami in načrti. OHS so namenjene tudi osebnemu in poslovnemu mreženju vseh zainteresiranih.

AMBASADORJI OHS 2017
Program Odprte hiše Slovenije želimo še bolj približati najširši javnosti, zato smo letos k sodelovanju povabili ambasadorje – tri pomembne in prepoznavne javne osebnosti. Ambasadorji festival Odprte hiše Slovenije 2017 so:

 • DEJAN TURK, predsednik uprave Si.mobil
 • SAŠO RINK, direktor Javnega stanovanjskega sklada MOL
 • Izr. prof. dr. ANDREJA KUTNAR, InnoRenew CoE

Izjave ambasadorjev

Njihove izjave kažejo na pomembno vlogo, ki jo ima grajeni prostor na različne segmente človekovega delovanja. Predvsem pa izpostavljajo prednosti in pomen grajenega prostora za našo boljšo skupno prihodnost.

STROKOVNI ODBOR 2017
Letos je na razpis za festival Odprte hiše Slovenije prispelo 69 projektov. Izbor tistih, ki bodo na novo odprti na festivalu bo v prihodnjih dneh opravila strokovna žirija:

 • Maja Vardjan, arhitektka, kustosinja za arhitekturo in oblikovanje, Muzej za arhitekturo in oblikovanje
 • Nika Grabar, arhitektka, Fakulteta za arhitekturo v Ljubljani
 • Mitja Škrjanec Krajinski Arhitekt, Ureditev okolice
 • Pippo Ciorra, arhitekt, glavni kustos za arhitekturo v muzeja MAXXI iz Rima
 • Vesna Misjak, arhitektka, Odprte hiše Slovenije

Izjave strokovnega odbora


TEMA 2017: Stavbe, energija in dobro počutje
OHS želijo spodbuditi zavedanje o vlogi in pomenu energije, ki jo potrebujemo za delovanje stavb. Posebej želimo poudariti neposredno povezanost energije z dobrim počutjem in zdravjem uporabnikov v stavbah.

ZA STAVBE POTREBUJEMO ENERGIJO

Življenja brez energije si danes ne moremo več zamišljati. Vendar negativne podnebne spremembe, odvisnost od fosilnih goriv, vedno večja poraba energije in vedno višje cene energentov vplivajo na odnos do porabe energije v družbi. Strateški dokumenti nakazujejo smeri, kako postati energetsko učinkovita brez brezogljična družba. Z izjemno hitrostjo se razvijajo produkti in storitve, ki skušajo zagotavljati energetsko učinkovitost družbe, ki vedno več producira in porabi.

Največji potencial za doseganje prihrankov energije pa se skriva prav v stavbnem fondu, saj se v stavbah porabi dobra tretjina vse energije za gradnjo, rabo in recikliranje stavb. Poleg tega so stavbe ključne tudi za doseganje cilja zmanjšanja emisij toplogrednih plinov za 80–95 odstotkov do leta 2050.

Velik del porabe energije in s tem povezanih emisij CO2 v gradbeništvu nastaja že v času izdelave gradbenih elementov, torej še pred začetkom gradnje. Daleč največji delež v strukturi porabe energije pa odpade na fazo uporabe stavb, torej za ogrevanje in hlajenje prostorov ter pripravo tople sanitarne vode.

ENERGETSKE REŠITVE NE SMEJO USTVARJATI SINDROMA BOLNIH STAVB

Vendar samo tehnične rešitve za energetske prihranke v gradbeništvu ne bodo rešile najbolj ključnega problema, to je kako zagotavljati zdravo in varno bivalno ter delovno okolje. Pri gradnji naselij, stavb in infrastrukture je ključnega pomena, da so zasnovani premišljeno in že njihova zasnova omogoča ustrezno zmanjševanje porabe energije. Le tako lahko posledično kakovostno zasnovane stavbe zagotavljajo zdrave in varne pogoje za bivanje ljudi in ne puščajo negativnih posledic na okolje.

Prepogosto je se v zadnjem času dogaja, da so uporabniki na račun energetskih rešitev, zlasti pri prenovah, dobili slabo bivalno okolje, polno vlage, plesni in drugih škodljivih vplivov na zdravje.

KAKO NAREDITI ZDRAVO IN ENERGETSKO UČINKOVITO ARHITEKTURO?

Narediti dobro arhitekturo nikakor ni lahko. Danes mogoče še težje kot nekoč, vsaj z vidika hitrosti naročil ter napredka na področju tehnologij. Dobra arhitektura ni modna, je tista, ki bo dobra ne glede na spremembe, ki jih prinaša čas. Torej se bo v njej uporabnik dobro počutil, bo spoštljiva do okolja v katerem stoji ter bo vzdržna tekom svojega celotnega življenjskega cikla.

Zavedati se moramo, da z isto količino denarja lahko naredimo neko arhitekturo slabo ali pa dobro in prav zato bi si morali vsi prizadevati, da tako sredstva, kot čas in trud vlagamo v inovativne kakovostne rezultate.


MEDNARODNA MREŽA OPEN HOUSE WORLDWIDE

OHS so del mednarodne mreže 34 mest po celem svetu – Open House WorldWide, katere preprost, a močan koncept je omogočiti vsakomur praktično izkušnjo v izjemni arhitekturi. Tako kot preizkusimo telefone, računalnike in avtomobile, lahko preizkusimo tudi arhitekturo, ki je naša največja investicija v zasebnem ali poslovnem življenju. Arhitektura nas obdaja vsak dan in močno vpliva na naše počutje, zdravje, varnost in uspešnost.

Prvi festivali v bližini
1. – 2. maj OPEN HOUSE ATHENS
6. – 7. maj OPEN HOUSE ROME
13. – 14. maj OPEN HOUSE PRAGUE
18. – 20. maj OPEN HOUSE TEL AVIV
19. – 21. maj OPEN HOUSE HELSINKI

http://www.openhouseworldwide.org/


PODPORNIKI FESTIVALA ODPRTE HIŠE SLOVENIJE 2017
Eko sklad
Ministrstvo za kulturo
Visit Ljubljana
Velux
Lafarge
Salonit Anhovo
Knauf Insulation
Wienerberger in Tondach
Prefa
Florim
Zavarovalnica Triglav


Več informacij www.odprtehiseslovenije.org ali info@odprtehiseslovenije.org

 • Lenka Kavčič 041 764 064 ali na elektronskem naslovu lenka@odprtehiseslovenije.com
 • Ana Struna Bregar 041 395 577 ali na elektronskem naslovu ana@odprtehiseslovenije.org