Preskoči na vsebino

Stanovanjska soseska Rakova jelša II

Nova soseska Rakova jelša II povzema obstoječo morfologijo prostora in njegov kontekst z dolgimi nizi nizkih večstanovanjskih objektov, ki spominjajo na vrstne hiše z vrtovi v središču. Enostavna zasnova je nadgrajena z javnim programom in večnamenskim prostorom lokalne skupnosti pritličnega objekta. T. i. objekt C deluje kot povezovalni člen med novo sosesko in obstoječimi hišami. Njegova izčiščena oblika dvojne dvokapnice je prispodoba okoliške, značilno strnjene zazidave. Med cesto in sosesko se vzpostavi odprti javni prostor, ki ga definira trg, razdeljen na dva dela. Pred objektom C je v senci dreves trg ob stanovanjskem objektu z lipo, ki omogoča razne dogodke, med drugim tudi ustavljanje bibliobusa. Programsko tako celotno območje ob Poti na Rakovo jelšo postane prostor druženja za vse generacije in vzpostavlja novi center Rakove jelše.

Tematski projekt festivala: tema festivala

Odprte hiše Slovenije 2024 – termini ogledov

13:00

Št. prostih mest: 2

Podatki o projektu

Lokacija projekta:
Pot na Rakovo jelšo, Ljubljana
Leto izgradnje:
2023
Kvadratura:
19.550,56m2 - bruto
Naročnik:
JSS MOL
Objekt je dostopen za invalide.

Ekipa

Glavni avtor / biro:
Nava Arhitekti
Arhitektura:
Nava Arhitekti
Krajinska arhitektura:
POPULUS Prostorski inženiring, d.o.o.
Fotografija:
Boris Vranić
Ostali sodelujoči:

Elea iC, d.o.o. (gradbene konstrukcije)

MAT.EL, d.o.o. (elektro inštalacije)

VELING-DEOL, d.o.o. (strojne inštalacije)

Glavni izvajalci:
VG5 d.o.o.
Ostali izvajalci in dobavitelji:

SBS TIM INŽENIRING, d.o.o. (strojne inštalacije)

Elcom, d.o.o. (elektro inštalacije)

Arboretum, Volčji Potok (zasaditev)

VG5, d.o.o. (zunanja ureditev)

Nava Arhitekti – reference

Stanovanjski objekti