Preskoči na vsebino

Promocijsko kongresni center Pr’ Nanetovih

Hiša je etnološka dediščina lokalnega značaja. Bila je zgrajena v prvi polovici 19. stoletja, nato večkrat predelana, dozidana, nazadnje prepuščena razpadanju. S prenovo je poudarjeno ljudsko stavbarstvo premožnejšega sloja lokalnega prebivalstva, kar odražajo velikost objekta, drugačna razporeditev, detajli, predvsem pa poslikave vseh bivanjsko uporabnih prostorov. Ob določanju kvalitet objekta je bila izpostavljena predvsem želja po ohranitvi duha in vzdušja različnih obdobij z najkvalitetnejšimi elementi, ki dajejo objektu značaj.

Podatki o projektu

Leto izgradnje:
2011
Naročnik:
Javni zavod Park Škocjanske jame
Objekt je dostopen za invalide.

Ekipa

Glavni avtor / biro:
Linear, Silvija Kajzer
Arhitektura:
Silvija Kajzer
Interier:
Linear, Silvija Kajzer
Ostali sodelujoči:

Eda Belingar, ZVKDS OE NG, Odgovorni konservator

Andrej Jazbec, RC ZVKDS, odgovorni restavrator

Zvona Ciglič in Tina Novak Pucer, PMK

Ostali izvajalci in dobavitelji:

(Gradbena dela)

Elita ib d.o.o. (Gradbene konstrukcije)

(Inštalacije)

Linear – reference

Silvija Kajzer – reference

Interierji

Poslovni objekti

Prenove