Preskoči na vsebino

Osnovna šola Alojzija Šuštarja

Novi objekt je v prostor umeščen tako, da tvori skladno celoto z obstoječim objektom Zavoda sv. Stanislava. Oblikovno je podrejen njegovi dominantni vlogi. Nadaljuje obstoječo osno zasnovo z nizanjem programskih sklopov z vmesnimi atriji na obeh straneh te centralne osi. Med objektoma je nastal nov zunanji prostor, ki je zaradi ustrezne odmaknjenosti od prometnih površin ter preselitve servisnih prostorov v klet postal glavni zunanji prireditveni prostor – forum celotnega kompleksa Zavoda sv. Stanislava.

Podatki o projektu

Lokacija projekta:
Štula 23, Ljubljana
Leto izgradnje:
2014
Kvadratura:
12.860,28 m2
Objekt je dostopen za invalide.

Ekipa

Glavni avtor / biro:
Studio UR.A.D.
Arhitektura:
Boštjan Kikelj, Mojca Magajne, Klemen Pavlin, Tomaž Faganeli
Fotografija:
Boštjan Kikelj
Oglej si strokovnjaka:
Kolpa Metlika
Oglej si strokovnjaka:
Intra Lighting
Ostali izvajalci in dobavitelji:

Kolpa d.o.o. Metlika (Notranja oprema)

Intra Lighting d.o.o. (Svetila)

Salonit Anhovo d.d. (Gradbeni materiali)

Studio UR.A.D. – reference

Izobraževalni in rekreacijski objekti