Preskoči na vsebino

Garažna hiša Šoštanj

Garažna hiša Šoštanj stoji v neposredni bližini starega mestnega jedra. Objekt s tremi parkirnimi etažami in kapaciteto 115 parkirnih mest tako rešuje problematiko parkiranja v centru mesta, kletna etaža pa je rezervirana za abonente. Volumen dimenzij 18 x 60 metrov je enostavne zasnove z eno napajalno cesto in pravokotnim parkiranjem ter uvozno klančino, ki poteka vzporedno z objektom. Konstrukcijski sistem, ki dopušča zasnovo brez vmesnih podpor, je iz jeklenih nosilnih okvirjev in sovprežne AB-plošče. Stavba etažnosti K+P, pri čemer je pritličje delno vkopano, je subtilno postavljena v prostor tako, da ne posega v silhueto mesta in vizure na višinske dominante, cerkev sv. Mohorja in Fortunata ter grad. Uvoz je urejen s Primorske ceste, izhodi za pešce pa se iztekajo na novo zasnovano promenado.

Objekt garažne hiše stoji na območju nekdanje tovarne usnja. Pričevalec dejavnosti, ki je bila gonilna sila razvoja mesta, je muzej usnjarstva. Z novo zunanjo ureditvijo se oblikuje predprostor, ki pritiče muzejskemu objektu, hkrati pa se ga s promenado pripne peš coni mesta. Fasada garažne hiše je sestavljena iz perforiranih pločevinastih panelov. Valovita fasada z mehko linijo in toplim barvnim odtenkom asociira na usnje. Barva in prosojnost se spreminjata glede na vreme, še posebej toplo pa zažari v večernih urah, ko je fasada decentno osvetljena.

Podatki o projektu

Lokacija projekta:
Primorska cesta 6h, Šoštanj
Leto izgradnje:
2023
Kvadratura:
3150 m2
Naročnik:
Občina Šoštanj
Objekt je dostopen za invalide.

Ekipa

Glavni avtor / biro:
EFEKT arhitektura
Arhitektura:
EFEKT arhitektura
Interier:
EFEKT arhitektura
Krajinska arhitektura:
Adkrajine
Fotografija:
Miran Kambič
Glavni izvajalci:
Esotech d.d.
Ostali izvajalci in dobavitelji:

Andrejc d.o.o (Zunanja ureditev)

Jaken storitveno podjetje d.o.o. (Jeklena konstrukcija in fasada)

Žurbi team družba za gradbene storitve d.o.o. (Betonski prefabricirani izdelki)

EFEKT arhitektura – reference

Infrastrukturni objekti