Preskoči na vsebino

Ferantov vrt

Na mestu nekdanjega rimskega foruma Emone v središču Ljubljane je Edvard Ravnikar med letoma 1966 in 1975 zasnoval sosesko Ferantov vrt. Skupina stanovanjskih blokov z javnimi programi v pritličju in globokimi, dvostransko orientiranimi stanovanji oblikuje po vogalih odprt kare, ki se kontekstualno pripne na obstoječo zazidavo ob Rimski cesti. Značilna fasada s poudarjenimi konstrukcijskimi elementi in polnili iz klinkerja ustvarja razgibano kompozicijo. Specifični materialni jezik soseske in oblikovanje volumnov se odzivata na zgodovinske plasti mesta.

O zasnovi soseske arhitekt Ravnikar v tehničnem poročilu zazidalnega načrta ( ZAL, fond IZTR, nedatirano, str. 2) zapiše: “Urbanistično oblikovanje je skladno z namembnostjo (stanovanjska četrt najvišjega standarda na robu najožjega mestnega središča), razgibano, opremljeno z zelenicami modeliranih drevesnih grup, ki se naslanjajo na obstoječe drevje kot svoje jedro. To veliko področje pešca je živahno zaradi koncentracije trgovin, gostišč in servisov, ki niso namenjeni samo tej stanovanjski coni, ampak preko tega širokemu zaledju.”

Na arhitekturni sprehod po Ferantovem vrtu nas bodo popeljali a2o2 arhitekti. Najprej bomo obiskali salon id:doma in se sprehodili po soseski ter opazovali njeno zasnovo, materialnost in detajle.

Ogled bomo zaključili v pritličju bloka B, kjer poteka prenova lokala za namene novega birojskega prostora a2o2 arhitektov. Lokal je bil od izgradnje večkrat močno predelan. Številne stihijsko dodane plasti so prekrile originalno substanco. S pomočjo usmeritev odgovorne konservatorke so prenovo zastavili kot čim manj invaziven poseg, ki bi kar najbolj izpostavil obstoječe ohranjene elemente. Odstranili so mavčno kartonske obloge, spuščen sekundarni strop in predelne stene. Poenoteno tlakovanje in svetla oprema naravnih materialov poudarjata obstoječe strukture in detajle. Nova zasteklitev upošteva originalne detajle in jih parafrazira v sodobni tehnično ustrezni izvedbi. Prenova, ki upošteva konservatorke smernice je študijski pristop, ki bi ga lahko nadaljevali na celotnem pritličju bloka B.

Prenova birojskega prostora je v teku, zato bo na ogledu mogoče videti nekoliko neobičajen interier, ki razkriva običajno skrite plasti. Vodenje je bilo del festivalov Odprte hiše Slovenije 2023 in OHS minifest: Ljubljana.

Podatki o projektu

Lokacija projekta:
Ferantov vrt, Ljubljana
Leto izgradnje:
1966-75, 2023

Edvard Ravnikar – reference

a2o2 arhitekti – reference

Interierji

Prenove