Preskoči na vsebino

Brv za pešce in kolesarje preko Savinje v Tremerjah

Naročnik zaradi deformabilnosti ni želel visečega mostu, pač pa inovativen most s prepoznavnim značajem.
Na odprtem prostoru med bujno zaraščenimi bregovi, kjer so najlepši razgledi po reki, so želeli čim manj konstrukcije. Nosilna jeklena konstrukcija je zasnovana kot prostorsko paličje iz dveh vzdolžnih okroglih jeklenih profilov v spodnjem in zgornjem pasu. Dejansko gre za dve ravninski paličji, zvrnjeni navzven v tretjo dimenzijo. S tem se odpre več prostora za kolesarje in pešce. Brv je dolga 90 m.

Podatki o projektu

Lokacija projekta:
Tremerje, kolesarska pot G17, odsek Celje – Laško
Leto izgradnje:
2019
Naročnik:
Direkcija RS za infrastrukturo, Občina Laško (naročnik projektne dokumentacije)
Objekt je dostopen za invalide.

Ekipa

Glavni avtor / biro:
Ponting inženirski biro d.o.o.
Arhitektura:
Odgovorni vodja projekta: dr. Viktor Markelj, Odgovorni projektant: Dušan Rožič
Fotografija:
Miran Kambič
Glavni izvajalci:
Adriaplan d.o.o.
Ostali izvajalci in dobavitelji:

Adriaplan d.o.o. (Gradbena dela)

Petrič d.o.o. (Izdelava jeklene konstrukcije)

Freyssinet Adria SI d.o.o (Dilatacije, dobava prednapetih sider)

Jakob Rope Systems (Ograje)

Infrastrukturni objekti