Preskoči na vsebino

Zdravi prebivalci Evrope potrebujemo zdrav dom

Veliko število prebivalcev Evrope ima vsak dan probleme z zdravjem in slabim počutjem. To znižuje kvaliteto življenja, kar močno vpliva na upad produktivnosti in posledično dvig ekonomskih stroškov. Drugi del vseevropske raziskave »Barometer zdravega doma« (Healthy Homes Barometer 2016) izvedene v letu 2016 odkriva, da so domovi v katerih živijo Evropejci del tega problema.

Iz prvega dela vseevropske raziskave »Barometer zdravega doma«, ki je bila objavljena v letu 2015 smo izvedeli, s čim povezujejo Evropejci zdravje. Odgovor je bil jasen: Evropejci menijo, da je njihov dom tisto, kar najbolj vpliva na njihovo zdravje in je bolj pomemben kot zdrava prehrana in fizična aktivnost. Vendar kljub zavedanju pomena zdravega doma, očitno ne naredijo veliko za izboljšanje notranje bivalne klime.

Z drugim delom raziskave1, ki je bila izvedena v letu 2016, v 14 –tih državah Evrope, med 14.000 anketiranimi, se je ugotavljalo, katere so glavne karakteristike zdravega doma in kako vplivajo na zdravje Evropejcev.

Kako spoznati nezdrav dom?

Raziskava izpostavlja pet karakteristik, ki opredeljujejo ali je dom Evropejcev zdrav ali nezdrav. To so: dobri pogoji za spanje, primerna notranja temperatura, zadostna količina dnevne svetlobe, svež zrak in primerna zračna vlaga.

Dokazi za to so očitni. Evropejci, ki živijo v prostorih s plesnijo ali prenizko temperaturo pozimi imajo 50% več možnosti, da zbolijo zaradi okužbe dihalnih poti. V kolikor dom nudi pogoje za dober nočni spanec je 50% več možnosti, da bodo Evropejci imeli občutek dobrega zdravja in imeli več energije.  Dobro osvetljen prostor z dnevno svetlobo skoraj prepolovi tveganje za pomanjkanje energije medtem, ko imajo ljudje, ki ne prezračujejo svojega doma, dvakrat večjo možnost, da trpijo za pomanjkanjem energije v primerjavi s tistimi, ki to počnejo 2 do 4 krat dnevno. Te karakteristike se navezujejo tako na objekt kot navade uporabnika.

Prebivalci EU so spregledali pomen dnevne svetlobe. 76% prebivalcev EU mora prižgati luč tekom dneva, a le 20% jih meni, da so preveč odvisni od umetne razsvetljave. Očitno se prebivalci EU ne zadevajo, kaj pomeni dobro naravno osvetljen prostor in kakšen učinek ima zadostna količina dnevne svetlobe.

Zdravje in zadovoljstvo gresta z roko v roki

Zdrav dom ne vpliva samo na naše fizično zdravje temveč tudi povečuje občutek zadovoljstva.  Dober spanec, veliko svežega zraka in dnevne svetlobe ter primerna zračna vlaga so v raziskavi uvrščeni med najpomembnejše dejavnike, ki prispevajo k zadovoljstvu Evropejcev v svojih domovih.
To dejstvo naj bo vodilo pri načrtovanju gradnje in prenove stavb, saj moramo v prvi vrsti ljudem omogočiti zdravo bivanje in dobro počutje in ne izhajati samo iz tega, koliko energije stavba porabi.

Bivalno ugodje in zmanjšanje stroškov za energijo sta motivatorja prenove

Ko so bili Evropejci vprašani, kateri so razlogi za prenovo svojega doma, jih je 75% odgovorilo, da želi je to zmanjšanje stroškov za energijo. Skoraj isti procent, 73% si jih želi s prenovo izboljšati splošno bivalno ugodje. Zanimivo je, da so si v tem enotni Evropejci ne glede na spol ali starost.

Več zdravih domov zahteva skupno prizadevanje

Obstaja jasna povezava med tem, kakšen dom si želijo Evropejci, kaj pripomore k njihovemu zdravju in kvaliteti življenja in kaj je dobro za družbo. Tako lastniki stanovanj in hiš, kot najemniki imajo od domov, ki jim nudijo zdrave pogoje za bivanje neposredne koristi. Za gradbeno industrijo in projektante bi moralo biti vodilo načrtovati in graditi z upoštevanjem vseh parametrov, ki vplivajo na dobro počutje in ne samo energijski vidik, saj je po takih stavbah večje zanimanje. Državi je vidik zdravega doma potencial za doseganje energijskih prihrankov, zdravja ljudi, delovne učinkovitosti in kvalitete življenja. Kot družba, bi mogli vključiti zdrave stavbe v zakonodajo. Moramo se zavedati, da so stavbe namenjene ljudem, delu, učenju, bivanju. To dejstvo naj bo vodilo pri novogradnjah in prenovah stavb.

Barometer zdravih domov 2016 >>