Preskoči na vsebino

Upravna stavba Nogometne zveze Slovenije

Upravna stavba NZS dosledno spoštuje lokacijo stare, ki je pred odstranitvijo stala na istem mestu. Nova zgradba je v prostor postavljena kot avtonomen volumen, katerega belina jasno riše mejo med stoletnim delom narave in kreacijo človeških rok.

Bistven element oblikovanja stavbnega volumna predstavlja usmerjanje pogledov proti okoliški naravni krajini. Uokvirjanje pogledov je tudi razlog za rahlo razprto tlorisno geometrijo stavbe.

Vsako nadstropje je v tlorisu oblikovano v obliki črke U, pri čemer se pritličje odpira pogledom proti obstoječim kozolcem in športnim igriščem, medtem ko je nadstropje rotirano tako, da so iz notranjosti pogledi usmerjeni proti silhueti Savinjsko Kamniških Alp. Središče rotacije predstavlja okrogel steklen atrij, ki mu dominirajo tri sadna drevesa. Okrogel atrij predstavlja tudi glavno ambientalno atrakcijo pri vstopu v objekt.

Stavba je organizirana kot neke vrste opazovalnica narave, saj so vse pisarne nameščene po obodu stavbe tako, da imajo uporabniki skozi popolnoma zastekljeno fasado karseda neposreden stik z okoliško naravo. V nasprotju s pisarnami so skupni prostori in hodniki preko ukrivljene steklene fasadne opne orientirani proti ozelenjenemu atriju in imajo preko terase v prvem nadstropju zagotovljene poglede proti oddaljenim gorskim vrhovom.

Fasadna opna je razpeta med horizontalno geometrijo betonskih vencev in poudarjenimi vertikalami steklene fasade. Slednje so odsev jasne konstrukcijske zasnove, ki ima na južnem traktu obliko tri metre visokega Vierendeelovega nosilca. Konstrukcijske osi, ki se kažejo na fasadi skupaj z lokacijami okenskih odprtin, ki odgovarjajo organizaciji pisarn, tvorijo navidez naključno kompozicijo fasadnega ovoja, ta pa nadaljuje ritem, ki ga v prostoru ustvarjajo vertikale debel bližnjega gozda.

Podatki o projektu

Lokacija projekta:
Predoslje 40a, Kranj
Leto izgradnje:
2015
Kvadratura:
1388 m2
Objekt je dostopen za invalide.

Ekipa

Glavni avtor / biro:
ARK Arhitektura Krušec d.o.o.
Arhitektura:
Tomaž Krušec, Lena Krušec, Vid Kurinčič
Krajinska arhitektura:
Studio AKKA, Ana Kučan, Luka Javornik
Fotografija:
Miran Kambič
Glavni izvajalci:
CGP d.d.
Ostali izvajalci in dobavitelji:

MM-biro d.o.o. (Strojne instalacije)

MM-biro d.o.o. (Elektro instalacije)

Ivan Ramšak (Gradbene konstrukcije)

Intra Lighting d.o.o. (Svetila)

Salonit Anhovo d.d. (Gradbeni materiali)

ARK Arhitektura Krušec d.o.o. – reference

Izobraževalni in rekreacijski objekti

Poslovni objekti