Preskoči na vsebino

Igrišče Gubčeva

Pobuda za projekt se je izoblikovala leta 2011, ko se je skupina staršev skupaj z vzgojiteljskim in vodstvenim kadrom vrtca Najdihojca, enota Čenča, odločila, da se loti urejanja igrišča. V fazi načrtovanja so otroci v okviru uradnega programa vrtca skupaj s strokovnjaki proučevali obstoječa igrišča po Ljubljani in oblikovali načrt za novo igrišče, ki vključuje motive, kot so »terasa za sončenje« za punčke, »domišljijsko ognjišče« za fante in druge. Delo je potekalo projektno oziroma v obliki popoldanskih delavnic, v skupni režiji staršev in strokovnih delavk in delavcev vrtca. Vrednost izvedenega projekta ni le v kakovostni priložnosti za igro in povezovanju lokalne skupnosti, temveč tudi v prispevku na ravneh posameznikove oz. posamezničine osebnosti, družbene vloge, krepitve občutka za prostor, pripadnost, skupnost, odgovornosti do okolja in sebe v njem.

Podatki o projektu

Leto izgradnje:
2013
Objekt je dostopen za invalide.

Ekipa

Glavni avtor / biro:
Pazi!park
Arhitektura:
Urška Kranjc, Andreja Štrukelj Sinčič
Glavni izvajalci:
Pazi!park, Arhitekturni biro Štrukelj d.o.o., vrtec Najdihojca, Smetumet

Pazi!park – reference

Zunanje ureditve