Preskoči na vsebino

FERRARIJEV VRT

Ferrarijev vrt je bil zgrajen v obdobju med obema vojnama kot nadgradnja vile Ferrari, ki je delo kraškega arhitekta Maksa Fabianija (1865-1962).

Fabiani je vrt zasnoval terasasto, prilegajoč se obliki štanjelskega hriba. Vključil je tako tradicionalne materiale in elemente kot tudi take, ki s Krasom niso imeli nič skupnega. Oboje je prepletel v skladno celoto. Najbolj prepoznaven je ovalen bazen z otočkoma, ki ga napaja voda iz domišljenega vodovodnega sistema.

Vrt ob vili Ferrari je kulturni spomenik državnega pomena.

Ogled vrta bo potekal pod vodstvom lokalne vodičke Nataše Kolenc.

Podatki o projektu

Lokacija projekta:
Štanjel 1a, 6222 Štanjel
Kvadratura:
Območje kulturnega spomenika: okoli 10 ha m2
Naročnik:
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Ministrstvo za kulturo, Občina Komen

Ekipa

Glavni avtor / biro:
Maks Fabiani
Krajinska arhitektura:
Hortikulturne ureditve: Matjaž Mastnak univ. dipl. inž. gozd., ekipa Arboretuma Volčji Potok, Jožica Golob-Klančič, univ. dipl. ing. hort.
Fotografija:
Ivana Žigon
Ostali sodelujoči:

Ureditev čebelnjaka: Jožef Švagelj

Obnova vodovodnega sistema in grajenih struktur v osrednjem delu vrta: Nataša Kolenc univ. dipl. inž. arh.; Andotehna d.o.o.

Obnova panoramske ceste: Ustanova Maks Fabiani

Ostali izvajalci in dobavitelji:

Kraški zidar, Sežana (Gradbena dela)

Vodovodni sistem: Andotehna d.o.o., Kraški vodovod Sežana (Inštalacije)

Vrtni center Arboretum Volčji Potok, Trajnice Golob-Klančič Vitovlje, Alma Čeligoj, Urbana natura s.p., Društvo ljubiteljev vrtnic Slovenije (Zunanja ureditev)

Skrb in vzdrževanje: Istok Lozej, Občina Komen, ORA Sežana (Zaščita materialov)

Zavod za varstvo kultrurne dediščine Slovenije, OE Nova Gorica (Institucije)

Nataša Kolenc univ. dipl. inž. arh., mag., Špela Govže akad. kons. rest., s sodelavci ZVKDS – Restavratorski center, Odgovorna konservatorka: Marvy Lah Sušnik, u.d.i.k.a. (Konservatorski načrt)

Zunanje ureditve