Preskoči na vsebino

Centralna čistilna naprava Ljubljana

CČN Ljubljana je enostopenjska mehansko-biološka čistilna naprava, namenjena odstranjevanju neraztopljenih snovi in ogljikovih spojin ter nitrifikaciji. Za obdelavo odvečnega blata, ki pri tem nastaja, je predvidena anaerobna stabilizacija blata v ogrevanih gniliščih in strojno zgoščanje ter sušenje blata do vsebnosti suhe snovi nad 90 %. Posušeno odvečno blato je zaradi primerne obdelave koristen odpadek. Bioplin, ki nastaja pri anaerobnem procesu, se porabi v procesu za sušenje blata in ogrevanje gnilišč.

Na CČN Ljubljana se dnevno očisti okoli 80.000 m3 odpadne vode. Projektirana zmogljivost čistilne naprave je 360.000 PE.

Več o centralni čistilni napravi >>

 

Podatki o projektu

Ekipa

Infrastrukturni objekti