Preskoči na vsebino

Katere subvencije in kredite vam v letu 2017 nudi Eko sklad?

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, za okoljske naložbe občanom, pravnim osebam in lokalnim skupnostim tudi v letošnjem letu nudi možnost pridobitve subvencij in ugodnih kreditov. Na voljo je okrog 30 milijonov EUR kreditnih sredstev in dobrih 65 milijonov EUR sredstev za nepovratne finančne spodbude.

Trenutno je odprtih več javnih pozivov za pridobitev nepovratnih sredstev in kreditov, ki so objavljeni na spletni strani www.ekosklad.si.

Spodbude na področju gradnje in obnove

Občani lahko subvencijo in ugoden kredit pridobijo za različne ukrepe učinkovitejše rabe energije in rabe obnovljivih virov energije v stanovanjskih stavbah. Ti med drugim vključujejo naložbe v učinkovitejši ogrevalni sistem (npr. toplotne črpalke in kurilne naprave na lesno biomaso), vgradnjo prezračevanja z rekuperacijo, toplotno izolacijo stavbe in vgradnjo lesenega zunanjega stavbnega pohištva, pa tudi gradnjo ali nakup skoraj nič-energijske stavbe.

H gradnji skoraj nič-energijskih stavb na Eko skladu še posebno spodbujamo tudi občine, ki lahko letos za ta namen pridobijo subvencijo in kreditna sredstva po letni obrestni meri EURIBOR + 0 %. V načrtu je tudi objava javnega poziva za subvencioniranje posamičnih ukrepov učinkovite rabe in rabe obnovljivih virov energije v starejših občinskih stavbah.

Podjetja bodo letos poleg pridobitve ugodnih kreditnih sredstev lahko kandidirala tudi na več novih javnih pozivih za subvencioniranje različnih okoljskih naložb, kot so energetski pregledi in različni ukrepi za povečanje učinkovite rabe in obnovljivih virov energije. Že sedaj pa lahko pridobijo tudi subvencijo za skupne naložbe večje energijske učinkovitosti starejših večstanovanjskih stavb, v kolikor so lastniki stanovanja.

Spodbude na področju trajnostne mobilnosti

Eko sklad spodbuja tudi različne ukrepe na področju razvoja trajnostne mobilnosti. Za fizične in pravne osebe so tako na voljo subvencije in ugodni krediti za nakup električnih ali hibridnih vozil. Občine lahko poleg tega pridobijo tudi subvencijo pri nakupu novih okolju prijaznih vozil za potniški promet, v kratkem pa bodo znova na voljo tudi subvencije za nakup polnilnih postaj.

Svetovanje in izobraževanje

Občani lahko pri odločanju o primernih ukrepih in prijavi na pozive Eko sklada koristijo brezplačno svetovanje, ki ga v okviru državnega programa ENSVET v lokalnih pisarnah po Sloveniji nudijo neodvisni energetski svetovalci (www.ensvet.si). Poleg tega na Eko skladu vsako leto sofinanciramo tudi vrsto strokovnih in izobraževalnih projektov in dogodkov, na katerih lahko izveste več o informacij iz različnih področij varstva okolja. Vabljeni, da nas spremljate na spletni strani www.ekosklad.si in strani Eko sklada na Facebooku!

Avtor: Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad