Preskoči na vsebino

Studio Stratum

Studio Stratum sta leta 2003 ustanovila Polona Filipič in Peter Šenk, leta 2005 se je biroju pridružil še sodelavec  arhitekt Marko Pretnar. Studio Stratum deluje v kompleksnem procesu projektiranja/načrtovanja kot stratum-plast odgovorna za arhitekturni/urbanistični del. V stalni ineterakciji z mrežo ekspertov za področja inženirskih tehničnih rešitev ter drugih strok vodi in nadzoruje proces projektiranja/načrtovanja od samega začetka projekta pa vse do izvedbe.

V Studiu Stratum smo razvili delovno metodo uporabe operativnih konceptov.

Operativni koncepti / čas, fleksibilno, modul, vtičnik, prototip, tok, trajnostnost, vtičnik in vznik./ so večplastno kontrolno orodje za projektiranje v skladu z osnovnimi načeli, ki definirajo glavni namen projekta. Glede na pogoje prilagodljivosti, trajnosti in trajnostnosti, (ne)določenosti, ponovljivost, mobilnosti, mnogovrstnost, enotnosti, cirkulacije, komunikacije ter konteksta, projekt lahko vsebuje enega ali večoperativnih konceptov. Ti v različnih kombinacijah odgovarjajo na edinstvene zahteve posameznega naročila in glede na vnaprej opravljene raziskave okoljskih, prostorskih in drugih pogojev, naročnikovih zahtev ter potreb končnega uporabnika, omogočajo preverjanje doslednosti projekta.

S konceptualnim pristopom, v odvisnosti od programa in prostora, posebno pozornost posvečamo uporabi materialov, odnosu do okolja ter stimuliranju družbene interakcije.

Studio Stratum – reference