Preskoči na vsebino

Arhitektura v naravi: ornitološke opazovalnice

Pravijo, da je pred nami zadnji jesenski konec tedna letos. Zato ga izkoristite za sprehod v naravo. Mogoče na nebu in na travnikih še lahko opazite ptice, ki so se ustavile na poti v toplejše kraje. Opremite se z daljnogledom in se odpravite na katero od ptičjih opazovalnic, ki smo jih obiskali tudi v sklopu preteklih festivalov Odprte hiše Slovenije.

 

Naravni rezervat Škocjanski zatok

Škocjanski zatok je polslano močvirje, preostanek morja, ki je nekoč obdajalo mesto Koper. Nastal je kot posledica poseganja človeka v naravo (izgradnja in opustitev solin), bližina mesta, pristanišča, ceste in železnice pa je ogrožala njegov obstoj. Zaradi bogatega rastlinstva in živalstva je bil leta 1998 razglašen za naravni rezervat. V zadnjih letih je potekala intenzivna sanacija naravnega okolja, ki je prinesla njegovo izboljšanje. Zgradili so središče za obiskovalce, opazovalnice in še nekaj objektov. Vsi so zasnovani v skladu s trajnostno gradnjo in dopolnjujejo učne poti po naravni krajini rezervata. Prevladujoč material je les. Vidne nosilne konstrukcije, kjer vertikalni elementi z zunanje strani nosijo volumne objektov, so analogija gnezd v trstičju.

Od novembra do marca je naravni rezervat (učna pot z opazovališči, parkirišče za obiskovalce v času obiska) odprt vsak dan od 8.00 do 17.00 ure, center za obiskovalce (recepcija, trgovina, bar) pa od torka do nedelje od 9.00 do 15.00 ure.

Arhitektura: Robert Potokar, Janez Brežnik, Urša Komac, Špela Kuhar, Ajdin Bajrovič, Mateja Šetina. Krajinska arhitektura: Urša Komac (Foto: Virginia Vrecl)

Ljubljansko barje

Učna pot in opazovalnica ptic v krajinskem parku Ljubljansko barje sta namenjeni spoznavanju habitatov barjanskih travnikov in ohranjanju značilnosti kulturne krajine. Do opazovalnice vodi cikcakasta pot in jo zato obiskovalci opazijo šele, ko se ji čisto približajo. Zasnovana je iz naravnih materialov, njena tradicionalna izdelava pa spominja na ptičje gnezdo.

Dostop do Koščeve poti: na cesti, ki vodi od Iga proti Podpeči, za vasjo Brest prečkate reko Iška in takoj za mostom zavijete desno na neutrjeno cesto, nadaljujte peš. Približno po 400 metrih zavijete desno čez prvi most in takoj na levo po peš poti začnete odkrivati Koščevo učno pot, ki vas privede do opazovalnice ptic.

Arhitektura: Tomaž Stupar, Dušan Stupar

Poljčane

Opazovalnica za ptice z doživljajskim podestom je izobraževalni in vzgojni objekt ob Dravinjski učni poti. Osnovna ideja opazovalnice je ustvariti učilnico na prostem z zastrtimi pogledi na naravo, ki jo obdaja. V nizu lesenih lamel, ki so zasnovane kot struktura trstičja ob reki, so interaktivni didaktični pripomočki za učenje skozi igro. Na podestu, ki je dvignjen nad poplavnim poljem reke Dravinje, so tematski vrtiljaki o živalih in rastlinah ob reki, ki se v ritmu vertikal nadaljujejo v opazovalnico za ptice ter zaključijo v namišljeni strugi reke Dravinje. Učenje skozi igro ob prijetnem sprehodu v naravo skuša motivirati otroke in tiste, ki so otroci po srcu, za raziskovanje in opazovanje sveta okoli sebe.

Arhitektura: Maša Živec