Preskoči na vsebino

Tipologija: Zunanje ureditve

Arhitekturni sprehod po Ravnikarjevem Kranju

V sklopu vodenja po Ravnikarjevi dediščini v Kranju, si bomo ogledali palačo občine Kranj (prej OLO Kranj), ki je bila zgrajena med letoma 1958 in 1960, kot prizidek k t.i. Landratu. V stavbi se nahajata …

Pot Štorta

Pešpoti med vrtovi so tradicionalne poti, ki vodijo iz središča mesta Piran do zelenega hriba z obdelovanimi vrtovi in oljčniki. Ti obdajajo mesto kot zeleni pas. Pešpoti so del kulturne krajine mesta, ki skoznje tudi …

Avtobusna postaja Koper

Cilj prenove avtobusne postaje Koper je bila njena posodobitev z uvedbo prostorskih, prometnih in funkcionalnih izboljšav ter rešitev. Rezultat premisleka je moderna avtobusna postaja, ki zadostuje potrebam sodobnega potnika in presega njegova pričakovanja. Arhitekturna zasnova …

Vojašniški trg

Projekt zaznamujejo oblikovani platoji ob severnih fasadah trga, saj omogočajo razširitev dejavnosti. Vzdolž platojev vodi vozna pot, ki jo na eni strani opredeljuje svetlejši pas pranega betona, na drugi pa vrsta točkastih polj. Poudarki v …

Koliščarska naselbina na Igu z ojezeritvijo in povezovalno potjo

Projekt se ukvarja z umestitvijo in definiranjem rekonstruirane koliščarske naselbine pri Igu (kot prostora interpretacije prazgodovinske Unescove dediščine na licu mesta) v prostor izbrane lokacije, z umestitvijo in oblikovanjem dostopne poti ter potrebne spremljajoče infrastrukture. …

Zunanji prostor klinik po meri pacientov in zdravstvenih delavcev

Projekt se posveča raziskovanju zunanjih površin na območju klinik UKC Ljubljana in Onkološkega inštituta s perspektive uporabnikov. V razpravo o prostoru so v urbanističnem studiu Prostorož preko različnih metod vključili zdravstvene delavce, paciente in njihove …

SPOMINSKI PARK NAVJE

Območje spominskega pokopališča Navje je zadnji ostanek nekdanjega mestnega pokopališča pri cerkvi sv. Krištofa, ki je stala ob Dunajski cesti v Ljubljani. Mestno pokopališče se je od nastanka leta 1779 širilo proti vzhodu in severu. …

STOLPNICA TR3 IN TRG REPUBLIKE V LJUBLJANI

Trg republike je največja ploščad in trg v Ljubljani. Dolga leta je bilo na njem javno parkirišče, po prenovi, zaključeni leta 2014, pa je trg spet vzpostavljen kot glavni mestni in državni trg. Med letoma …

Stanovanjska soseska Brdo 2

Primarno vodilo urbanistične zasnove nove soseske Brdo 2 je bilo zasnovati prostorsko razporeditev zaželenega števila stanovanjskih enot tako, da se bo to po eni strani kontekstualno navezovalo na merilo obstoječe soseske Brdo 1, obenem pa …