Preskoči na vsebino

Tipologija: Infrastrukturni objekti

RCERO Ljubljana

Ljubljanski regijski center za ravnanje z odpadki (RCERO Ljubljana) je največji kohezijski projekt s področja okolja v državi. Delovati je začel konec leta 2015 in skrbi za odpadke tretjine Slovenije. Regijski center sestavljajo razširjeno odlagališče, …

Kolesarska brv čez Savo pri Bohinjski Bistrici

Nova brv čez Savo pri Bohinjski Bistrici se preko reke pne v elegantnem loku. Njen razpon in geometrija izhajata iz potrebe po omogočanju pretoka Save ob visoki vodi, širina in naklon pa iz zahtev za …

Poslovilni objekt Krašnja

Mrliška vežica stoji ob obstoječem pokopališču v vasi Krašnja blizu Ljubljane. Delno je vkopana v hrib in sledi dvigajočim se krivuljam pokrajine. Trije zaviti zidovi ločujejo različne programe: servisni del, notranji poslovitveni prostor in dvorišče. …

Centralna čistilna naprava Ljubljana

CČN Ljubljana je enostopenjska mehansko-biološka čistilna naprava, namenjena odstranjevanju neraztopljenih snovi in ogljikovih spojin ter nitrifikaciji. Za obdelavo odvečnega blata, ki pri tem nastaja, je predvidena anaerobna stabilizacija blata v ogrevanih gniliščih in strojno zgoščanje …

VZORČNI OBJEKT – F3

Arhitekturna zasnova večstanovanjskega nizkoenergijskega objekta je ločena v štiri vertikalne lamele, razmejene na enote A, B, C in D. Lamele se razlikujejo tako s tehnološkega kot konstrukcijskega, oblikovnega in zasnovnega vidika. To pomeni, da se …

NC Planica – Servisni objekt Čaplja

Objekt Čaplja tvori operativno središče skakalnega dela NC Planice. Združuje tehnične funkcije, spodnji postaji sedežnice in poševnega dvigala ter zagotovlja vse pogoje za treninge. Vkopana baza se preko tribun spušča k doskočiščem skakalnic. Enokapna streha prekriva …

Most za pešce in kolesarje

Novi most povezuje sprehajalno pot ob nabrežju Krke z osnovno šolo na nasprotni strani. Most se na desnem bregu podaljša na kopno in prevzame značilnosti poti po suhem. Mehka linija poti na obrežni ravnici se prevesi …

Učna pot RCERO

Učna pot Regijskega centra za ravnanje z odpadki (RCERO) je krajinsko oblikovana učna pot na odlagališču odpadkov. Sestavljena je iz 11 tematskih točk na temo različnih materialov, z igrali – glasbili, izdelanimi iz recikliranih odpadkov. …

NC Planica – Osrednji objekt

Osrednja stavba NC Planica je umeščena v težišče skakalnega in tekaškega dela nordijskega centra. Vkopani del s trietažno večnamensko dvorano je najvišja terasa terena ob poti v Tamar.  Na strehi dvorane sta smučarski stadion in nogometno …

Ribiško pristanišče Strunjan

Projekt ureditve ribiškega pristanišča Strunjan obsega rekonstrukcijo mandrača (12 novih privezov), skalometa, poglobitev plovnega koridorja, umestitev objektov za potrebe ribištva in marikulture (ledomat, ekološki otok, skladiščenje opreme) ter zasnovo večnamenske javno-tehnološke ploščadi. Geometrija celotne ureditve …

Servisni objekt ribogojnice Tolmin

Nova ribogojnica stoji na desnem bregu Tolminke, tik ob lagunski čistilni napravi, pred sotočjem Tolminke in Soče. Strmo nagnjen teren nudi pogled na objekt in bazene z dovozne ceste, ki je nad objekti speljana po …

Nordijski center Planica

Nordijski center Planica je državni projekt, ki vključuje prenovo obstoječega skakalnega centra in nov tekaški center. Projekt je bil izbran na javnem državnem natečaju. Novi kompleks bo omogočil organizacijo mednarodnih tekmovanj na najvišjem nivoju z …