Preskoči na vsebino

Tipologija: Infrastrukturni objekti

Garažna hiša Šoštanj

Garažna hiša Šoštanj stoji v neposredni bližini starega mestnega jedra. Objekt s tremi parkirnimi etažami in kapaciteto 115 parkirnih mest tako rešuje problematiko parkiranja v centru mesta, kletna etaža pa je rezervirana za abonente. Volumen …

Inovacijski center in kotlovnica Vransko

Inovacijski center in kotlovnica Vransko vsebinsko in tehnološko združi sodobno arhitekturo in okoljevarstveno politiko. Objekt je sestavljen iz treh individualnih enot. Inovacijski center je namenjen razvoju, kotlovnica je jedro objekta, dopolnjujeta pa ju deponija in …

Avtobusna postaja Koper

Cilj prenove avtobusne postaje Koper je bila njena posodobitev z uvedbo prostorskih, prometnih in funkcionalnih izboljšav ter rešitev. Rezultat premisleka je moderna avtobusna postaja, ki zadostuje potrebam sodobnega potnika in presega njegova pričakovanja. Arhitekturna zasnova …

Dom zaščite in reševanja Trzin

Dom zaščite in reševanja stoji na vhodu v stari del občine Trzin. Podoba objekta izhaja iz tradicionalne tipologije gasilskega doma z značilnim stolpom, katerega primarni namen je sušenje gasilskih cevi. Z umeščenostjo objekta v prostor …

BRV NA RJU

Nova brv se navezuje na kolesarsko pot Bohinj, ki so jo v biroju zasnovali pred več kot desetimi leti. Umeščena je med naselji Kamnje in Polje na lokacijo, kjer se cesta in reka dotikata. se …

Testna ureditev solkanskega trga

Zeleni kiosk Mobilet na Trgu Marka Plenčiča je nova lokacija za prigrizek in kozarec vina, točka za izobraževanje, butik z domačimi izdelki, točka za predstavitev društev, debate in druženje. Na trgu so uvedli trimesečno začasno …

Brv za pešce in kolesarje preko Savinje v Tremerjah

Naročnik zaradi deformabilnosti ni želel visečega mostu, pač pa inovativen most s prepoznavnim značajem. Na odprtem prostoru med bujno zaraščenimi bregovi, kjer so najlepši razgledi po reki, so želeli čim manj konstrukcije. Nosilna jeklena konstrukcija …

Bencinski servis – projektni prostor Fotopub

Bencinski servis je bil zasnovan kot del celostne urbanistične ureditve severnega vstopa v mestno središče. Dopolnil naj bi stolpnici S1 in S2 in ustvaril prehod v nižji gabarit stavb ob nekdanji Prešernovi cesti. Na drugi …

Vodarna Frankolovo

Vodarne zagotavljajo neprekinjeno distribucijo pitne vode. Danes so to visokotehnološki objekti s filtrnimi, dezinfekcijskimi in ultrafiltracijskimi napravami. Stavba, v kateri potekajo tehnološki procesi, mora biti premišljeno zgrajena ob vodnem viru, obenem pa izkazovati zaupanja vredno …

Poslovilni objekt Zgornji Tuhinj

Staro, v dva nivoja razdeljeno pokopališče leži na obrobju vasi Zgornji Tuhinj in je dostopno po razgledni poti, ki poteka po pobočju hriba s koncem na grebenu. Na mestu, kjer so stale dotrajane vežice, je postavljen …

Termoelektrarna Toplarna Ljubljana

Ljubljanska toplarna (Energetika Ljubljana) s toploto oskrbuje največji daljinski sistem ogrevanja v Sloveniji. Toplarna – enota TE-TOL pokriva več kot 90 odstotkov potreb po ogrevni toploti v sistemu daljinskega ogrevanja Ljubljane, kar predstavlja približno 50 odstotkov potreb po toplotni …