Preskoči na vsebino

Tipologija: Industrijski objekti

Rekonstrukcija in prizidava poslovne stavbe Baumit

Stavba stoji v poslovni coni Trzin. Naročnik jo je kupil, da bi jo uporabljal kot svoj glavni poslovni objekt. Ob nakupu je bila le delno v uporabi, saj je bila večina objekta v tretji gradbeni …

Proizvodni obrat v Ribnici

Jedro stavbnega telesa predstavlja osrednja proizvodnja dvorana, tehnično zgrajena iz armirano betonskih troslojnih prefabriciranih stenskih elementov in prednapetih votlih plošč. Ob osnovni kvader je prislonjen ritmično členjen in lomljen pisarniški trakt, kjer se prepleta skeletna …

Center Rog, kreativno središče

Tovarna Rog bo jeseni leta 2023 ponovno odprla vrata za javnost kot Center Rog. Bivša tovarna koles, pred tem tudi usnjarna in tovarna pisalnih strojev, bo prenovljena na 9.000 kvadratnih metrih delovala kot javni prostor, …

Poslovni prostori AquafilSLO

Prvotna zasnova prenove in razširitve pisarniških prostorov je obsegala dva sklopa treh medsebojno povezanih diagonalno orientiranih kubusov, ki sledi najnovejšim smernicam za trajnostni razvoj že urbaniziranih področij – to je strategiji zgoščevanja stavb. Strategija poudarja boljšo izrabo potenciala …

IM Brnik

Poslovno-industrijski objekt Iskra Mehanizmi sestoji iz dveh delov: poslovnega objekta in proizvodno-skladiščnega dela. Poslovni del je umeščen na jugovzhodu zemljišča in se s proizvodno-skladiščnim delom spaja preko vmesnega enoetažnega dela, v katerem so umeščeni prostori …

Poslovna stavba MG Rohr

Proizvodno-poslovni objekt je umeščen v kontekst industrijske pokrajine in stoji na obrobju obrtne cone Dobja vas na Ravnah na Koroškem. Kljub lokaciji, ki zaradi nagnjenega terena ni najprimernejša za večje objekte, ga je arhitektom prav …

Poslovni objekt ATG Zupan – prenova

S prenovo smo v objekt brez posegov v konstrukcijo umestili nov program – poslovne prostore podjetja ATG Zupan. Objekt obsega skladiščni in administrativni del z razstavnim prostorom, predavalnico, sejno sobo in pisarnami. Interier je izveden …

Galerija Cukrarna

Cukrarna je bila postavljena v začetku 19. stoletja na obrobju tedanje Ljubljane kot rafinerija sladkorja. Avtor prvotnega objekta je Matej Pertsch. Zaradi mnogoplastne stavbne in literarne zgodovine je varovana kot kulturna dediščina. Leta 2009 je …

Tovarna robotov Yaskawa

Tovarna robotov Yaskawa je umeščena v industrijsko cono v Kočevju. Stavbo sestavljata dva arhitekturna člena – razvojno-upravni in proizvodni del. Kompozicija je sestavljena tako, da tovarna preko vhodne steklene fasade sprejema vse vplive in izzive, …

Poslovno-proizvodni objekt Medicop

Objekt združuje proizvodne in upravne prostore v enoten volumen. Na treh straneh je zaprt s fasadnimi paneli v barvi aluminija in funkcionalno razporejeno kompozicijo odprtin, na glavno, vhodno stran poslovnega dela pa se odpira s …

Vinska klet Batič

Vinska klet leži na robu naselja Šempas in je rekonstrukcija gospodarskega poslopja. Z obnovo so obstoječi objekt, zgrajen iz prefabriciranih AB elementov, spodkopali in podkletili. Vkopani del kleti je namenjen staranju vina v lesenih sodih …

Vinska klet Edi Simčič

Vinska klet Edi Simčič stoji v Goriških brdih. Obsega vinsko klet, proizvodni del in degustacijski prostor. Ker se nahaja na robu naselja, ki ga tvorijo pretežno manjši stanovanjski in kmetijski objekti, je zasnovana tako, da …