Preskoči na vsebino

VG5 d.o.o.

VG5 d.o.o. – reference

Kopališče Radovljica, 1. faza

Tematski projekt festivala

Večstanovanjska stavba Brdo

Stanovanjska soseska Rakova jelša II

Tematski projekt festivala

Stanovanjska soseska Pod Pekrsko gorco

Ni del festivalskega programa

Knjižnica Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru

Ni del festivalskega programa

InnoRenew CoE, Center odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja

Ni del festivalskega programa

Hotel Maestoso

Ni del festivalskega programa

Zunanji avditorij Minoritskega kompleksa v Mariboru

Ni del festivalskega programa

Ekohiša BIC Ljubljana, Večnamenski izobraževalni objekt za program naravovarstveni tehnik

Ni del festivalskega programa

ZRC SAZU – znanstveno raziskovalni center Barje

Ni del festivalskega programa

Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana

Ni del festivalskega programa

Rekonstrukcija Narodne galerije

Ni del festivalskega programa

Plezalni center Ljubljana

Ni del festivalskega programa

Regijska galerija Velenje – prenova

Ni del festivalskega programa

Baroničina hiša

Ni del festivalskega programa

Minoritska cerkev za potrebe večnamenske dvorane

Ni del festivalskega programa

Vrtec Dobrna

Ni del festivalskega programa

VRTEC RINGARAJA

Ni del festivalskega programa

Novi prostori SIQ

Ni del festivalskega programa

Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

Ni del festivalskega programa

Cerkev sv. Janeza Boska v Mariboru

Ni del festivalskega programa

Prizidek Biotehniški fakulteti, Oddelek za lesarstvo

Ni del festivalskega programa